SHREE RAM VATIKA (EAST)

EAST FACING SITE PLOT SIZE 22 X 41= 900 SQ FEET 

Shivanand Nagar Vihar

10 BLOCK,S TO COMPLET LAST YEAR 2008 TO 2009 900 SQ FEET LAND 2BHK 

Sudharshan Nagar

Behind Sudharshan Nagar Gondwara Main road Shivanand Nagar Raipur 

17 Independent blocks develop last year 2009 to 2010 

Sundar Vihar

Sundar vihar behind vivekanand vidya peeth bhawani nagar kota

29 independent blocks develop last year 2011 to 2012 

SHREE RAM VATIKA (WEST)

Address: Shree Ram Vatika Kota Colony, Behind Vivekanand Vidyapeeth.
Price Starting from  32  Lakhs
100 duplex 3bkh , Vip Unit 40 Lakhs.